Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation

National Archives

Ramshah Path, Kathmandu , Nepal

 

राष्ट्रिय अभिलेखालयको अनुरोध ।

Avatar

ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका संवाहक अभिलेखात्मक सामग्री मानवीय ज्ञानसम्पदा हुन् । यसको जर्गेना गर्नु हाम्रो कर्तब्य हो । अभिलेखको संरक्षण गरी राष्ट्रको गौरव जोगाइ राखौ ।


Attached Documents

Name Download