Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation

National Archives

Ramshah Path, Kathmandu , Nepal

 
 
Avatar

Description

Name गुठी लगत तथा तहविल कार्यालय, निजामती किताबखाना, मिसिल फाँट, राष्ट्रिय अभिलेखालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालय, नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र, मदन पुरस्कार पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय र केशर पुस्तकालय
ISBN
Rate २५
Editor डा. साफल्य अमात्य
Published Date वि.सं. २०४५ फागुन
Edition स्रोत पुस्तिका माला नं. ३
Purnanka राष्ट्रिय इतिहास निर्देशन समिति (नेपाल)
Published Year २०४५
Source
Summary

Name Download