Government of Nepal

Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation

National Archives

Ramshah Path, Kathmandu , Nepal

 
 
Avatar

Description

Name श्री ५ को सरकार, श्री अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभाग (लगत फांट) र श्री महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कुमारी चोक गोश्वारा तहविल
ISBN
Rate १५
Editor डा. साफल्य अमात्य
Published Date वि.सं. २०४५ जेष्ठ
Edition स्रोत पुस्तिका माला नं. १
Purnanka राष्ट्रिय इतिहास निर्देशन समिति (नेपाल)
Published Year २०४५
Source
Summary

Name Download